Aanvullende Voorwaarden

 

 

CBW- en Mitex-voorwaarden
Hoewel in de CBW-voorwaarden wel al een vermelding staat dat voor Koop op Afstand de bepalingen uit bovengenoemde wet van toepassing zijn, Op ons rust de verplichting om voor het sluiten van de overeenkomst via het communicatiekanaal de volgende zaken te melden:

 

De Beddenspecialist

Vuurwerkerweg 17a

1032KN Amsterdam

Tel 020 6316494

[email protected]

Kvk 70683573

BTW NL858420521B01

www.debeddenspecialist.nl 


 


 

Prijzen
De door ons genoemde prijzen zijn altijd inclusief BTW en eventuele overige belastingen, behoudens eventuele kosten van aflevering.
Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden ons niet.
Wij behouden ons het recht voor tussentijds wijzigingen in de aanbiedingen te doen.

Kosten van aflevering
Voor bestellingen onder de € 750,- berekenen wij de volgende bedragen. Tot en met 15 km is dit gratis, boven de 15 km t/m 50 km  berekenen wij € 50,-  boven de 50 km afhankelijk van de afstand.
 

Wijze van aflevering
Eigen bezorgdienst, per post of zelf ophalen in onze winkel.

Overige kosten
Inname oude matrassen € 20,- p/st.  Geheel bed demonteren en afvoeren € 95,-


Betalingscondities

Onze betalingscondities luiden: 
Kontant bij afleveren, of betaling via internet bankieren
(NB: Volgens de CBW-voorwaarden mogen leden niet meer dan 15 tot 25% aanbetaling gevraagd worden, afhankelijk van het soort product dat wordt verkocht.) 
 

Betalingswijze
U kunt bij ons op de volgende manieren betalen:
 iDeal, per bank, of contant.

Levertermijnen en aflevering

Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld betreft de plaats van aflevering het door u opgegeven adres.
Tenzij uitdrukkelijk een andere leveringstermijn is afgesproken (bijvoorbeeld indien een andere termijn bij het product staat vermeld) geldt een uiterste levertermijn van 30 dagen. Bij overschrijding van de leveringstermijn zult u hiervan met bekwame spoed op de hoogte worden gebracht, doch uiterlijk binnen 30 dagen nadat u de bestelling heeft geplaatst. U heeft het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden, tenzij u te kennen geeft de aangekondigde langere leveringstermijn te accepteren.
Het staat u in dit artikel vrij om andere leveringstermijnen te noteren. Blijkt een product niet meer leverbaar te zijn, dan hebben wij het recht een vervangend artikel aan te bieden. Uiterlijk ten tijde van de levering wordt hiervan aan u melding gedaan. U mag dit artikel weigeren, de kosten voor retourzending komen in dat geval altijd voor ons.

Verzending

Voor verzending maken wij gebruik van:
TNT of eigen bezorgdienst.

Retournering en 14 dagen herroepingsrecht 
Indien u een product in de webwinkel van "De BeddenSpecialist.nl" heeft besteld, kunt u een artikel binnen 14 dagen na ontvangst retourneren. Het is van belang dat het product ongebruikt is, compleet is, en in de oorspronkelijke verpakking/seal zit, indien redelijkerwijs mogelijk. U kunt het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of u het product wenst te behouden.

De consument is jegens de ondernemer aansprakelijk voor waardevermindering van het product als de behandeling van dat product tijdens de bedenktijd verder is gegaan dan noodzakelijk om de aard, de kenmerken en de werking daarvan vast te stellen (richtsnoer: gebruiken en beoordelen zoals dat in een "gewone" winkel ook mag). 

Indien u een artikel wilt retourneren, dan dient u dit binnen 14 dagen na ontvangst van uw bestelling per email: [email protected] of telefonisch bij ons te melden, of via ons retouraanvraag formulier.

In deze e-mail dient u de volgende zaken te vermelden; uw volledige naam,telefoonnummer, banknummer en ordernummer. In geval van retournering dient het artikel binnen 14 dagen na aanmelding en goed verpakt (dat wil zeggen, liefst zoveel mogelijk in de originele staat en verpakking, met zo min mogelijk risico op beschadiging) aan De BeddenSpecialist.nl te worden geretourneerd. 

De kosten voor het retourneren van de bestelling dienen te worden voldaan door de koper.

Indien de bestelling door de bezorgdienst van De BeddenSpecialist.nl wordt opgehaald worden deze kosten in mindering gebracht op het te restitueren door de koper betaalde aankoopbedrag. Deze kosten zullen vooraf bekend worden gemaakt.

Indien u het product zelf retour stuurt, is eventuele schade welke ontstaat tijdens het retour zenden aan De BeddenSpecialist.nl voor verantwoording en rekening van de klant en is dus het risico geheel voor de klant.

U kunt ook het artikel zelf afleveren bij ons in de winkel.

Mits de bestelling retour is ontvangen, of de consument kan aantonen dat hij/zij de aankoop terug heeft gestuurd en deze voldoet aan de genoemde voorwaarden zal De BeddenSpecialist.nl zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen nadat de retournering is ontvangen, het aan de koper verschuldigde aankoopbedrag, inclusief de eventueel door de klant betaalde verzendkosten, restitueren.

Restitutie geschiedt op het door de koper schriftelijk opgegeven banknummer.

Niet alle artikelen kunnen worden geretourneerd. In de volgende alinea zijn de uitzonderingen beschreven.

 

Uitzonderingen

De volgende artikelen kunnen niet worden geretourneerd:

 

- Artikelen in speciale door de klant aangegeven (niet standaard) maten, kleuren en stoffen.

- Speciaal voor u op maat gemaakte of vermaakte producten.

- Artikelen die beschadigd of incompeet zijn veroorzaakt door de klant.

Er zijn bepaalde artikelen die -indien zij aantoonbare gebruikerssporen hebben- om hygiënische redenen niet zonder meer geruild kunnen worden.

De BeddenSpecialist.nl verzekert haar klanten dat zij ongebruikte, nieuwe producten geleverd krijgen, met uitzonderingen van showmodellen. 

Om deze redenen kunnen wij producten zoals matrassen, hoofdkussens, dekbedden en bedtextiel niet zonder meer retour nemen. U kunt een matras of hoofdkussen wel uitproberen in de gesloten en ongeopende verpakking/seal.

In het geval van bedtextiel vragen wij u om het product in de originele seal te laten zitten, op deze manier kunt u aan de hand van de gegevens op de verpakking de maatvoering controleren en de kleur beoordelen. 

 

 

Service en klachten
Klachten of servicemeldingen kunt u als volgt melden:
Per email [email protected] 


Privacy
Uw gegevens worden door ons opgeslagen in een persoonsregister.
Indien u onze website bezoekt, dan herkent onze webserver uw domeinnaam en emailadres. Naast deze gegevens bewaren wij ook de informatie die u op onze website heeft geraadpleegd. Ook als u op onze website zelf informatie heeft achtergelaten, bijvoorbeeld over door u bestelde producten, dan bewaren wij die, met als doel onze website te verbeteren en de inhoud van de pagina op uw gebruik af te kunnen stemmen. Daarnaast gebruiken wij ze om de overeenkomst correct uit te kunnen voeren en u op de hoogte te houden van interessante acties en aanbiedingen. 

Wij stellen uw persoonsgegevens niet beschikbaar aan aan ons gelieerde derde bedrijven voor marketingdoeleinden.

Wij hebben aan ons gelieerde bedrijven, die op onze site adverteren, geen toestemming gegeven om uw persoonsgegevens te raadplegen. Voor de privacystatements van deze bedrijven verwijzen wij naar hun websites. 

Wij gebruiken geen cookies. 
Indien u bezwaar heeft tegen één van bovengenoemde activiteiten, dan kunt u contact met ons opnemen via [email protected]